آمار معادن تفت هم «محرمانه» شد۴ مرداد ۱۳۹۵ - ۲۱:۲۰

آزادی، انتشار و دسترسی به اطلاعات، از شعار های اولیه دولت یازدهم بود که همیشه نبود آن را چون چمقاقی بر سردولت قبل می کوبید؛ اما آنچه که از علمکرد سه ساله دولت تدبیر و امید بر می آید چیزی جز شعار نبوده چراکه دولت نه تنها در موارد متعددی مانع انتشار برخی آمارها ساده شده بلکه حتی از پنهان کاری آماری عبور کرده و به خلاف‌گویی رسیده است.