عکس/ فرود پراید بر دیوار مصلی میبد !۷ شهریور ۱۳۹۵ - ۱۴:۱۳

باز هم بی دقتی و شگفتی دیگر از پراید ، یار حادثه ساز مردم …!


قطع عضو کودک محمودآبادی و کشته شدن شش نفر در حادثه برخورد تریلی و ایسوزو۲۲ تیر ۱۳۹۵ - ۱۱:۵۱

سرنشینان خودروی ایسوزی از اهالی میبد و ساکن محموداباد هستند دو تن از سرنشینان ایسوزو در این حادثه از ناحیه کتف و سینه دچار شکستگی شده ولی متاسفانه بیشترین آسیب به نوزاد خردسالی…