آغاز برداشت طلای سرخ از اراضی بخش ندوشن۲۰ آبان ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۲

جواد احمدی نسب افزود: کار برداشت محصول زعفران در بخش ندوشن از اواسط آبان ماه آغاز و تا اوایل آذر ماه نیز ادامه خواهد داشت که امید است در هر هکتار ۴ کیلو گرم زعفران خشک از این مزارع برداشت شود.


آماده سازی محل دفن پیکر شهدای گمنام۷ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۹:۲۸

تکاپوی عاشقان برای آماده سازی قبور شهدای گمنام درندوشن