آسیب شناسی عوامل انسانی موثر بر تصادفات جاده ای و تاثیرات فرهنگ ترافیک۱۸ دی ۱۳۹۵ - ۱۱:۵۱


ایمنی و ترافیک جز مهمترین فاکتورهای مورد بررسی در حوزه سلامت عمومی در ایران است این سلسله نوشتار میکوشد ابعاد مختلف ایمنی و ترافیک را چه از نظر حوزه کارکردی و جه از جهت مولفه های ترافیک بررسی نماید.

صنعت استان باید متعادل و متوازن رشد کند۱۸ دی ۱۳۹۵ - ۰۹:۰۶


امام جمعه میبد با اشاره به پی گیری پروژه های نیمه تمام هم اظهار داشتند : در سطح منطقه پروژه های متعددی در حال پی گیری است و انتظار داریم که بسیاری از پروژه های نیمه تمام از سوی بانک ها و مسئولین استانی و کشوری حمایت شوند.