پوستر / یادوراه شهدای حادثه منا۲۱ شهریور ۱۳۹۵ - ۲۳:۴۴


برگزاری مراسم یادوراه ی شهدای حادثه جانسوز منا در میبد .