انتخاب داورپور به عنوان رییس شورای شهرستان۱۷ شهریور ۱۳۹۵ - ۱۰:۲۲


انتخابات هیت رِئیسه شورای اسلامی شهرستان میبد در محل شورا برگزار و آقای داورپور بعنوان ریاست شورا انتخاب شد.

فروش آب میبد به کارخانجات کاشی شهرهای مجاور!۱۷ شهریور ۱۳۹۵ - ۰۹:۳۸


فروش آزاد و شبانه روزی هزاران لیتر آب های زیر زمینی و انتقال سهم بخش کشاورزی شهرستان میبد به بخش صنعت شهرستان های همجوار در مقابل چشم مسئولین شهرستان در حال اجراست.