عکس/ فرود پراید بر دیوار مصلی میبد !۷ شهریور ۱۳۹۵ - ۱۴:۱۳


باز هم بی دقتی و شگفتی دیگر از پراید ، یار حادثه ساز مردم …!

عکس/ ابتکار جدید میبدی ها۷ شهریور ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۰