انجمن عطرهای ماندگار در میبد۲ شهریور ۱۳۹۵ - ۰۹:۱۰


دانش آموزان عضو انجمن عطرهای ماندگار موسسه آموزش عالی حوزوی خواهران میبد، ضمن شرکت در کلاسهای هنری به مکانهای متبرک شهرستان برده می شوند تا آثار معنوی کلاسها ملموس تر باشد .