حضور مستمر مسئولین قضایی در زندان گامی موثر در کاهش جمعیت کیفری۱ شهریور ۱۳۹۵ - ۰۸:۴۵


با حضور رئیس دادگستری، دادستان و قضات زندان شهرستان میبد مسایل و مشکلات قضایی زندانیان زندان در حوزه قضایی میبد بررسی و زندانیان رودر رو مشکلات خود را با مسئولین درمیان گذاشتند.