گردهمایی گردان بیت المقدس شهرستان میبد در فاطمیه محمودآباد۲ تیر ۱۳۹۵ - ۱۲:۴۰


گردهمایی و فراخوانی اعضاء گردان بیت المقدس حوزه دو جندالله میبد در فاطمیه محمودآباد برگزار گردید که بسیجیان شهرستان میبد ضمن پیاده روی و آموزش به صرف افطار و نماز پرداختند.