مسئولین کشور بدعهدی آمریکا را در برجام توجیه نکنند۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ۰۸:۲۵


مام جمعه موقت میبد تصریح کرد : مسئولین کشور بدعهدی دشمن در برجام را توجیه نکنند چرا که آنها قرار نیست برای ما کاری انجام دهند .