تصاویر/ نصب دوربین کنترل ترافیک در سطح شهر۲۰ دی ۱۳۹۴ - ۲۱:۲۲


نصب ۳ عدد دوربین کنترل و ثبت تخلفات ترافیکی توسط واحد ترافیک شهرداری میبد در نقاط مختلف در تقاطع سه راه سعیدی، میدان شهدا و میدان ۹ دی راه اندازی گردیده است.