انزجار مردم میبد از اعدام شیخ نمر الباقر النمر۱۴ دی ۱۳۹۴ - ۱۸:۲۶


در راستای حمایت از عالم مجاهد شیعیان عربستان، تجمع اعتراض آمیز طلاب حوزه علمیه شهرستان میبد در پارک فلسطین این شهرستان در محکومیت صدور حکم اعدام شیخ نمر باقر النمر عالم برجسته شیعه عربستان برگزار گردید.